Skip to main content

Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Purho Oy, Y-tunnus 0206417-1
Laivasillankatu 2, 49400 Hamina
05-7300700
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Raisa Purho
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3 Rekisterin nimi

j.Purho Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Tietoja käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
 • Tilausten käsittely ja toimitus
 • Laskutus- ja maksuliikenne
 • Palvelujen tuottaminen ja kehitys
 • Markkinointi

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiassa asiakkaiden itsensä J.Purho Oy:lle antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

 • Henkilön nimi
 • Yrityksen nimi ja tunnus
 • Sähköpostiosoite, kotisivuosoite ja puhelinnumero
 • Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
 • Palvelu- ja/tai käyttöasetukset
 • Tuote- ja/tai palvelutilausten tiedot
 • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekisteristä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja J.Purho Oy:n yhteisille yhteistyö-kumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Aineisto säilytetään J.Purho Oy:n tiloissa lukituissa kaapeissa, ja niihin on pääsy vain määrätyillä J.Purho Oy:n työntekijöillä. Kirjanpitoaineisto viedään kirjanpitäjälle, jonka luona aineiston säilytys on yhtälailla vaatimusten mukaista. Käyttäjiä sitoo salassapito-velvollisuus.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä J.Purho Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä.
Menettely yllä olevan kohdan mukaisesti.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.